Zespół stresu pourazowego jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu wewnętrznemu

Praca dyplomowa zawiera łącznie 104 stron. W trakcie jej tworzenia wykorzystano prawie 70 pozycji różnych materiałów źródłowych, w tym głównie dzieł zwartych, aktów prawnych i potwierdzonych danych ze stron internetowych. Przedstawiając uzyskany materiał z badań empirycznych, sporządzono 7 tabel oraz 13 wykresów. Praca została także opatrzona 168 przypisami dolnymi.

Czytaj więcej

image_pdf