Wyjazdy polskich kibiców na sportowe imprezy międzynarodowe

79 stron, 28 stron w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. MIĘDZYNARODOWE IMPREZY SPORTOWE W POLSCE I ORGANIZACJA WYJAZDÓW KIBICÓW 5
1.1. Zarys historyczny powstania pierwszych wybranych międzynarodowych imprez sportowych 5
1.2. Charakterystyka kibica 10
1.3. Pojęcie międzynarodowej imprezy sportowej 12
1.4. Współczesne znaczenie i rola biur podróży przy organizacji i uatrakcyjnieniu wyjazdów kibicom 16
1.5. Obraz współczesnego rynku pośrednictwa i organizacji wyjazdów kibiców 20
1.6. Zasady organizacji wyjazdu kibiców na imprezę sportową 22
1.7. Opis organizacji wyjazdów 24

ROZDZIAŁ II. SKUTKI EKONOMICZNE WYJAZDÓW KIBICÓW NA IMPREZY SPORTOWE W POLSCE W 2006 ROKU 27
2.1. Struktura wydatków kibiców 27
2.2. Zasoby organizacyjno- materialne wyjazdów sportowych 31
2.3. Środki finansowe 32
2.4. Czynniki wpływające na obecność sponsorów w świadomości kibiców 35
2.5. Cele sportowe 41
2.6. Cele społeczne 46

ROZDZIAŁ III. ASPEKTY SPOŁECZNE, KULTUROWE I POLITYCZNE WYJAZDÓW KIBICÓW POLSKICH NA IMPREZY SPORTOWE 48
3.1. Regulacje prawne wyjazdów kibiców 48
3.2. Mechanizm sprzedaży biletów 56
3.3. Mechanizm sprzedaży biletów autokarowych 60
3.4. Zasady organizacji wyjazdu 63
3.4.1. Biuro podróży 63
3.4.2. Klub sportowy 70
3.5. Zasady bezpieczeństwa podczas wyjazdu 71
3.6. Promocje klubów i Polski 73
3.7. Dobre i złe strony organizacji wyjazdów kibiców 74

ZAKOŃCZENIE 76

BIBLIOGRAFIA 77

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 79

Celem niniejszej pracy jest ukazanie możliwości rozwoju turystyki wykorzystując zainteresowanie kibiców imprezami sportowymi.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym przedstawiona została inwentaryzacja międzynarodowych imprez sportowych.

Rozdział drugi zawiera skutki ekonomiczne wyjazdów kibiców na imprezy sportowe.

Aspekty społeczne, kulturowe i polityczne wyjazdów kibiców przedstawione zostały w trzecim rozdziale pracy.

image_pdf