Uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej

razem z załącznikami praca ma 88 stron, w bibliografii znajduje się 38 pozycji

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE POJĘCIA I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM 5
1.1. Pojęcie i cechy podatku 5
1.2. Funkcje i klasyfikacja podatków 15
1.3. Podstawowe elementy i konstrukcje podatku 22

ROZDZIAŁ 2. UPROSZCZONE FORMY OPODATKOWANIA 27
2.1. Charakterystyka ogólna uproszczonych form opodatkowania 27
2.2. Ryczałt ewidencjonowany 32
2.3. Karta podatkowa 35
2.4. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 38
2.5. Porównanie różnych form opodatkowania 44

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA OPODATKOWANIA ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO FOTO – FRAN 47
3.1. Rodzaj prowadzonej działalności 47
3.2. Forma wybranego sposoby opodatkowania 48
3.3. Dane finansowe analizowanego przedsiębiorstwa 49
3.4. Wielkość odprowadzanego podatku dochodowego 53
3.5. Przyczyny wyboru formy opodatkowania 63
3.6. Analiza wielkości odprowadzanego podatku w przypadku wybrania innej formy 64
3.7. Zalety i wady poszczególnych form opodatkowania 67

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 74
ZAŁĄCZNIKI 75

image_pdf