Zmiana systemu podatkowego jako czynnik destabilizujący funkcjonowanie przedsiębiorstw

85 stron, 46 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. System podatkowy w warunkach transformacji
1.1. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego
1.1.1. Definicja systemu podatkowego oraz jego funkcji
1.1.2. Cechy optymalnego systemu podatkowego
1.1.3. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego
1.2. Słabe strony polskiego systemu podatkowego
1.2.1. Obciążenie podatkowe poszczególnych grup
1.2.2. Problem nadmiernego fiskalizmu
1.2.3. Szara strefa

ROZDZIAŁ II. Wpływ zmian systemu podatkowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw
2.1. Kierunki przekształceń przepisów podatkowych dotyczących przedsiębiorstw
2.1.1. Dlaczego zmieniono przepisy podatkowe
2.1.2. Czego dotyczyły zmiany
2.1.3. Rola podatków w okresie transformacji
2.2. Wpływ zmian w systemie podatkowym na kształtowanie strategii przedsiębiorstw
2.2.1. Czy w warunkach transformacji podatki mogą być stabilne
2.2.2. Strategia długofalowa rozwoju przedsiębiorstwa
2.2.3. Stabilność podatków jako warunek ekspansji ekonomicznej przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III. Ewolucja systemów podatkowych w krajach europejskich
3.1. Dochody budżetowe z tytułu podatków
3.2. Zmiany w podatkach dochodowych
3.2.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
3.2.2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
3.3. Opodatkowanie majątku
3.4. Kierunki ewolucji systemu podatkowego w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ IV. Reformy podatkowe w transformujących się gospodarkach
4.1. Węgierska reforma podatkowa
4.2. Reformy podatkowe w krajach nadbałtyckich
4.3. Wpływ reform podatkowych na strukturę dochodów budżetowych
4.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

image_pdf