Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

83 strony, 27 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. System podatkowy w Polsce 4
1.1. Pojęcie podatku i historia systemu podatkowego 4
1.2. Funkcje podatków oraz zasady ich poboru 8
1.3. Elementy konstrukcji podatku 11
1.4. Klasyfikacja podatków 14
1.5. Zasady podatkowe 20

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób prawnych 24
2.1. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych 24
2.2. Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych 27
2.3. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe 29
2.4. Podstawa opodatkowania 32
2.5. Rozliczanie podatku i sprawozdawczość CIT 36

Rozdział III. Wpływ podatku dochodowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa Panda sp. z o.o. 40
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 40
3.2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 42
3.2.1. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa 42
3.2.2. Źródła finansowania majątku spółki 45
3.3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego 50
3.4. Miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku finansowym spółki 55

Załączniki 58
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 83

image_pdf