Systemy informatyczne w strategiach firm logistycznych

Jedynie 62 strony, ale za to bogata bibliografia – 42 pozycje

Wstęp 2

Rozdział I. Logistyka w strategii firm 4
1.1. Pojecie i istota logistyki 4
1.2. Zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 9
1.3. Znaczenie strategii logistycznej 16

Rozdział II. Uwarunkowania informatycznego występowania logistyki w firmie 24
2.1. Wykorzystywanie informatyki w logistyce 24
2.2. Znaczenie informatyki w budowaniu strategii firmy 35

Rozdział III. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką 41
3.1. Istota informatycznego wspomagania zarządzania 41
3.2. System zintegrowany na tle rozwiązań informatycznych 46
3.2.1. Ewolucja rozwiązań informatycznych 49
3.2.2. Wybrane przykłady zintegrowanych systemów informatycznych 51

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

image_pdf