Rekrutacja jako element doboru pracowników

Praca inżynierska (170 stron )

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I: TEORETYCZNE PODSTAWY REKRUTACJI 5
1.Charakterystyka ZZL 5
2.Podmioty ZZL 29
3.Rekrutacja 31
4.Uregulowania prawne 54
ROZDZIAŁ II : METODY I ŹRÓDŁA REKRUTACJI 55
1.Źródła i formyrekrutacji55
2.Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna 66
3.Image pracodawcy a rekrutacja personelu 78
4.Drogi do potencjalnych pracowników 83
5.Alternatywy rekrutacji i selekcji 98
ROZDZIAŁ III : AGENCJE REKRUTACYJNE 105
1. Ogólna charakterystyka 105
1.1.Agencje rekrutacyjne – head hunting offices, czyli „łowcy głów” 109
1.1.1.Internetowi łowcy głów 112
2.Agencje doradztwa personalnego 118
2.1.Doradztwo personalne 118
2.1.1.Doradztwo organizacyjne 119
2.1.2.Doradztwo prawne 119
2.1.3.Audyty 119
2.1.4.Outplacement 119
2.2.Rozmieszczenie geograficzne kandydatów 121
2.3.Struktura wiekowa kandydatów korzystających z Internetu 122
2.4.Popyt i podaż na rynku pracy 123
3.Postępowanie w procesie pozyskiwania pracowników 128
4.Raport z badania rynku usług doradztwa personalnego 139
4.1.Lokalizacja firmy respondenta 139
4.2.Profil prowadzonych rekrutacji 139
4.3.Zakresy działalności 140
4.4.Formy prawne 141
4.5.Poziom zarządzania 141
4.6.Źródła komunikacji z kandydatami…142
4.7.Branża 143
4.8.Wielkość firm 143
4.9.Ceny za usługę 143
4.10.Płatności 144
Podsumowanie 146
Bibliografia 148
Wykaz tabel 150
Wykaz rysunków 150

image_pdf
Kategorie ZZL