Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego prawa

65 stron, 31 pozycji w bibliografii

1. Wstęp

2. Rys historyczny powstania i ustroju służb specjalnych III RP
2.1.  Okres II RP (1918-1939)
2.2.  Państwo podziemne (1939-1945)
2.3.  PRL (1945-1989)
2.4.  III RP
2.5.  Wnioski

3. Struktur organizacyjna, kompetencje i zadania ABW
3.1.  Podstawy prawne
3.2.  Organy i zasady działania
3.3.  Zadania i formy działania
3.4.  Doszkalanie
3.5.  Wnioski

4. Kierunki doskonalenia działań i prognozy na XXI wiek
4.1.  Skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO
4.2.  Zjawiska występujące w działalności ABW
4.3.  Potrzeby organizacyjne, materiałowe i kadrowe
4.4.  Działalność organów kierujących
4.5.  Przewidywane efekty
4.6.  Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf