Produkty informatyczne w logistyce

dwa pierwsze rozdziały pracy magisterskiej, 34 strony, 44 przypisy

Rozdział I. Logistyka i informatyka w przedsiębiorstwie 2
1.1. Rodzaje podsystemów logistycznych w przedsiębiorstwach 2
1.2. Obszary informatyzacji w logistyce 7

Rozdział II. Informatyzacja w systemach informacyjnych logistyki i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa 18
2.1. Strumienie informacyjne w logistyce 18
2.2. Systemy informacyjne w logistyce 26
2.3. Rozwój systemów informacyjnych logistyki i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw 29

Logistyka wkroczyła w każdą dziedzinę życia, a jej charakter i wymiar bywa różny czego dowodem jest terminologia z jaką można się spotkać, czego przykładem może być logistyka globalna, eurologistyka, logistyka państwa, miasta, aglomeracji, przedsiębiorstwa, szpitalna, redakcji prasowej itd. Bez zastosowania teorii systemów trudno byłoby o właściwe poziomy klasyfikacyjne logistyki, zaprojektowanie racjonalnych struktur logistycznych czy też sterowanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Teoria systemów pozwoliła wyodrębnić w przedsiębiorstwach system logistyczny, w którym zidentyfikowano procesy logistyczne, będące punktem wyjścia do utworzenia łańcuchów logistycznych. One same poprzez linearny, wewnętrzny, bilateralny, zewnętrzny przekształciły się w łańcuchy wielowymiarowe, określane dziś mianem sieciowych łańcuchów logistycznych.

W XXI wieku znaczne wzrosła rola i wartość informacji dla przedsiębiorstw. Wręcz stała się ona jednym z najważniejszych zasobów współczesnej gospodarki.  Firmy działające na zasadzie efektu skali potrzebują informacji o dobrej jakości, o prawidłowym przepływie, zsynchronizowanej. Z dużymi zasobami informacji i danych można spotkać się w wielu działach logistyki, w skład których zależnie od profilu działalności wchodzą komórki zajmujące się magazynowaniem, transportem, planowaniem, zakupami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz firmy świadczące usługi logistyczne na zewnątrz.

image_pdf