Związki marketingu i logistyki w firmie

Trzy praktyczne rozdziały pracy magisterskiej

Rozdział 2

Profil i zakres działania firmy x

2.1. Geneza i rozwój firmy x
2.2. Cele i zasoby
2.3. Struktura organizacyjna.
2.4. Opis produktów
2.5. Charakterystyka dostaw za lata 1998-2002

Rozdział 3

Zarządzanie i marketing w firmie x

3.1. Organizacja pracy w dziale marketingu i analiza działalności marketingowej
3.2. Strategia organizacji, cen, promocji i reklamy
3.3. Zarządzanie zasobami w firmie.
3.4. Zarządzanie marketingowe w spółce x

Rozdział 4

Związki marketingu i logistyki w firmie x

4.1. Kanały dystrybucji w firmie x
4.2. Koncepcja logistycznej obsługi klienta w firmie x
4.3. Wprowadzenie ECR w firmie x
4.4. Sposoby usprawnienia zarządzania logistycznego w firmie x
image_pdf