Znaczenie rekreacji ruchowej

praca ma 101 stron i 46 pozycji w bibliografii, a w aneksie kwestionariusz ankiety

Wstęp    3

Rozdział I.  Turystyka i rekreacja – wzajemne współzależności    5
1.1. Istota i pojęcie turystyki    5
1.1.1. Funkcje turystyki    5
1.1.2. Rodzaje i formy turystyki    12
1.1.3. Kultura turystyczna    19
1.2. Istota i pojęcie rekreacji ruchowej    22
1.2.1. Funkcje rekreacji    24
1.2.2. Rodzaje i formy rekreacji ruchowej    26
1.2.3. Kultura rekreacji    31

Rozdział II. Turystyka i rekreacja w hierarchii potrzeb ludzkich    34
2.1. Klasyfikacja potrzeb ludzkich    34
2.2. Potrzeby turystyczne i rekreacyjne    39
2.3. Potrzeby turystyczne i rekreacyjne w klasyfikacji potrzeb  ludzkich    41
2.3.1. Mierniki konsumpcji turystycznej i rekreacyjnej    41
2.3.2. Ocena stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji    46
2.4. Tendencje w zakresie turystyki i rekreacji    47

Rozdział III. Metodologia badań własnych.    56
3.1. Przedmiot i cel badań    56
3.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze    64
3.3. Charakterystyka terenu badań    69
3.4. Charakterystyka badanej grupy    69

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych    72
4.1. Wyniki badań    72
4.2. Analiza badań    78
4.3. Wnioski ogólne    84
4.3.1. Funkcja regeneracyjna (wypoczynkowa) turystyki i rekreacji    85
4.3.2. Funkcja rozrywkowa turystyki i rekreacji    87
4.3.3. Funkcja rozwojowa    87
4.4. Istota turystyki i rekreacji w życiu współczesnego człowieka – bariery i ograniczenia    88

Zakończenie    92
Bibliografia    94
Spis tabel i rysunków    97
Aneks    98

image_pdf