Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej

Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej. Formy pomocy terapeutycznej

Wstęp

Rozdział I.
Dysleksja – ujęcie definicyjne. Terminologia i istota
1. Dyslekcja – ujęcie definicyjne
2. Rodzaje i typy dysleksji
2.1. Typy dysleksji rozwojowej
3. Przyczyny pierwotne i wtórne powstawania dysleksji
3.1. Koncepcja opóźnionego dojrzewania centralnego układu nerwowego
3.2. Koncepcja organiczna
3.3. Koncepcja hormonalna
3.4. Koncepcja psychodysleksji
4. Symptomy dysleksji
5. Formy pomocy psychologicznej w szkole podstawowej

Rozdział II.
Metodologia i opis badań własnych
1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze
2. Techniki stosowane w badaniach
3. Charakterystyka grupy osób badanych

Rozdział III.
Analiza wyników badań dotyczących zjawiska dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
1. Wyniki badań i interpretacja wyników
2. Wnioski pedagogiczne
3. Profilaktyka – proponowane formy terapeutyczne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf