Zastosowanie metody Assesment Center w wewnętrznej rekrutacji pracowników

49 stron, 38 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne podstawy rekrutacji
1.1. Planowanie zatrudnienia w organizacji
1.2. Rekrutacja jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Przebieg procesu rekrutacji
1.3.1. planowanie
1.3.2. nabór
1.3.3. dobór
1.3.4. adaptacja

Rozdział II. Metoda Assesment Center
2.1. Opis metody Assesment Center
2.2. Zasady Assesment Center
2.3. Narzędzia wykorzystywane w Assesment Center

Rozdział III. Projekt sesji Assesment Center

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

image_pdf
Kategorie ZZL