Zastosowanie marketingu w działaniach menedżera

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Ma 97 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM.

1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej
1.2. Istota zarządzania przedsiębiorstwem
1.3. Misja i główne cele przedsiębiorstwa
1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie
1.5. Zadania i narzędzia zarządzania marketingowego

ROZDZIAŁ II
MIEJSCE MENEDŻERA W MARKETINGU.

2.1. Pojęcie i charakterystyka menedżera
2.2. Rola i znaczenie menedżera w marketingu
2.3. Wizerunek skutecznego menedżera
2.4. Decyzje menedżerskie związane z polityką produktu
2.5. Polityka sprzedaży – wyzwanie dla menedżera
2.6. Polityka komunikacji – kształtowanie globalnego wizerunku firmy
2.7. Cena jako obszar decyzji marketingowych
2.8. Rola informacji w procesie podejmowania decyzji
2.9. Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie – kompetencje menedżera.

ROZDZIAŁ III
ANALIZA WPŁYWU MENEDŻERA NA PRZEDSIĘBIORSTWO Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA.

3.1. Charakterystyka struktury organizacyjnej firm: ORIFLAME i ROCHE POLSKA
3.2. Analiza wpływu menedżera na przedsiębiorstwo – ORIFLAME
3.3. Analiza wpływu menedżera na przedsiębiorstwo – ROCHE POLSKA
3.4. Analiza porównawcza opinii pracowników w badanych firmach

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW

image_pdf