Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie X

95 stron, 23 pozycje w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział I. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi    6
1.1. Etapy rozwoju funkcji personalnej    6
1.2. Definicje funkcji personalnej    10
1.3. Strategie personalne    11

Rozdział II. Tworzenie zespołu pracowniczego    18
2.1. Planowanie personalne    18
2.2. Rekrutacja i selekcja personelu    21
2.3. Wprowadzenie do pracy, adaptacja zawodowa    27

Rozdział III. Jakość i rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie    30
3.1. Motywowanie i systemy motywacyjne    30
3.2. Wynagradzanie pracowników    35
3.3. Kształcenie i szkolenie pracowników    44
3.4. Rozwój kariery zawodowej    49
3.5. Metody i formy oceny pracowników.    52

Rozdział IV. Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie X    60
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X    60
4.2. Cele i zasady funkcjonowania polityki personalnej firmy „X”    63
4.3. System motywowania i wynagradzania w firmie „X”    63
4.4. System rekrutacji    64
4.5. System okresowej oceny pracowników    65
4.6. System szkoleń i zarządzania karierami pracowników    66

Rozdział V. Ocena poziomu satysfakcji pracowników z pracy w zarządzaniu personelem.    68
5.1. Metodologiczne podstawy badań własnych    68
5.1.1. Cele i problemy badań    68
5.1.2. Metody i narzędzia badawcze    68
5.2. Prezentacja wyników badań    68
5.2.1. Charakterystyka grupy badawczej.    68
5.2.2 Wyniki badań    71
5.3.Ocena wyników badań i propozycje doskonalenia systemy w firmie „X”    82
5.4. Propozycje doskonalenia systemu zarządzania personelem    83

Podsumowanie    86
Bibliografia    88
Spis rysunków    90
Spis tabel    92
Ankieta    93

image_pdf
Kategorie ZZL