Zarządzanie nieruchomością komercyjną na przykładzie X

praca magisterska: 74 strony, 44 pozycje w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT ANALIZY RYNKOWEJ    5
1.1. Definicje i rodzaje nieruchomości    5
1.2. Cechy nieruchomości    13
1.3. Funkcje nieruchomości    15

ROZDZIAŁ II TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI    19
2.1  Definicja i istota zarządzania    19
2.2  Definicja zarządzania nieruchomością    22
3.1  Strategie zarządzania nieruchomością    26
4.1  Formy prawne zarządzania nieruchomościami    28

ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZARZĄDZANIA    33
3.1. Cele opracowania planu zarządzania i oczekiwania właściciela    33
3.2. Stan prawny nieruchomości    35
3.3. Lokalizacja    36
3.4. Opis stanu technicznego    37
3.5. Stan zagospodarowania    43
3.6. Sposób wykorzystania nieruchomości    44

ROZDZIAŁ IV PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ    45
4.1. Analiza rynku nieruchomości    45
4.2. Analiza finansowa    50
4.3. Analiza strategiczna    55
4.4. Analiza wariantowa zarządzania nieruchomością    62
4.5. Ocena wybranego wariantu i analiza wrażliwości    63
4.6. Podsumowanie i wnioski    65

ZAKOŃCZENIE    68
BIBLIOGRAFIA    70
SPIS TABEL    73
SPIS RYSUNKÓW    74

image_pdf