Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem (studium firmy xxx)

praca magisterska, Kraków 2000

WSTĘP
1. MARKETING W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
1.1. ISTOTA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
1.2. SPECYFIKA RYNKU DÓBR PRZEMYSŁOWYCH
1.2.1. PRODUKTY NA RYNKU DÓBR PRZEMYSŁOWYCH
1.2.2. KLIENCI
1.2.3. POPYT
1.3. BADANIA MARKETINGOWE
1.4. OKREŚLENIE MISJI PRZEDSIĘBIORSTWA
1.5. WYBÓR STRATEGII DZIAŁANIA I PROCEDURY PLANOWANIA
1.6. ORGANIZACJA WDRAŻANIE I KONTROLA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA BADAŃ
2.1. HISTORIA I STATUS FIRMY
2.2. ORGANIZACJA I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W FIRMIE xxx
2.3. OFERTA FIRMY xxx
2.4. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY I JEJ OBECNA SYTUACJA FINANSOWA
2.5. RYNEK FIRMY I JEGO SPECYFIKA
2.5.1. OGÓLNY ZARYS SYTUACJI W ŚWIATOWYM PRZEMYŚLE ELEKTRONICZNYM
2.5.2. SEGMENTACJA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ W POLSCE
2.5.3. ODBIORCY
2.5.4. KONKURENCI
2.5.5. DOSTAWCY
2.6. ANALIZA POZYCJI FIRMY xxx WEDŁUG KRYTERIÓW NARZĘDZI MARKETINGU- MIX
2.6.1. PRODUKT
2.6.2. DYSTRYBUCJA
2.6.3. PROMOCJA
2.6.4. CENA
2.7. ANALIZA SWOT
3. DOCELOWY MODEL ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
3.1. ZAŁOŻENIA
3.2. MISJA FIRMY
3.3. CELE DŁUGOOKRESOWE
3.4. CELE KRÓTKOOKRESOWE
3.5. ORGANIZACJA DZIAŁU MARKETINGU
3.6. ROCZNY PLAN MARKETINGOWY
4. PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC

image_pdf