Zarządzanie jakością usług hotelarskich

Praca licencjacka, liczy 70 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury
1.1. Rynek usług hotelarskich
1.2. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich
1.3. Systemy jakości
1.4. System zapewnienia jakości według norm serii ISO 9000
1.5. Usługi hotelarskie a system ISO 9000

Rozdział 2. Wzorce jakościowe w hotelarstwie w odniesieniu do materialnej infrastruktury
2.1. Pojęcie kategoryzacji i jej rozwój historyczny w Polsce
1.2. Kategoryzacja hoteli w Ustawie o Usługach Turystycznych
2.3. Wzorce jakościowe upowszechniane przez środowisko hotelarzy
2.3.1. System rekomendacji hoteli
2.3.2. Konkursy jakości

Rozdział 3. Kwalifikacje pracowników jako czynnik wzrostu jakości
3.1. Rynek usług hotelarskich a zadania personelu.
3.2. Kwalifikacje personelu wymogiem konkurencji rynkowej
3.3. Wysokie kwalifikacje personelu wymogiem formalnym
3.4. Doskonalenie zawodowe

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf