Zarządzanie jakością usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie Hotelu

praca magisterska, 73 strony
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA EDUKACJA WE WROCŁAWIU 2002

WSTĘP 3
I. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKTU WARUNKIEM ISTNIENIA FIRMY 5
1.1. ORIENTACJA MARKETINGOWA FIRMY
1.2. PRODUKT JAKO ELEMENT MARKETINGU -MIX
1.3. SPECYFIKA MARKETINGU USŁUG HOTELARSKICH
1.4. KSZTAŁTOWANIE POLITYKI JAKOŚCI PRODUKTU
II HOTEL METAXA I JEGO POZYCJA NA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH
2.1. HOTEL METAXA W ŚWIETLE TRADYCJI USŁUG HOTELARSKICH
2.2 METAXA JAKO PODMIOT USŁUG NOCLEGOWYCH I GASTRONOMICZNYCH
2.3. OTOCZENIE FIRMY I POZYCJA PRODUKTU NA RYNKU
III: PRÓBA BUDOWY STRATEGII ROZWOJU DLA JAKOŚCI USŁUG HOTELU METAXA
3.1. ANALIZA SIŁ I SŁABOŚCI ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ W ROZWOJU USŁUG HOTELARSKICH
3.2. PRÓBA WYTYCZENIA CELÓW DZIAŁALNOŚCI I BUDOWY STRATEGII ROZWOJOWEJ DLA HOTELU METAXA
3.3 KONIECZNOŚĆ FAZY KONTROLI DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW I TABEL

image_pdf