Założenia i społeczny odbiór reformy służby zdrowia

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Pedagogiczno-Humanistycznym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 88 stron.

Wstęp………………………………………………………………..s. 3

I. Podstawy nowego systemu……………………………………..s. 5
1. Finansowanie opieki zdrowotnej……………………………… s. 5
2. Kasa Chorych – funkcje, organizacja, zadania ………….. s. 12
3. Tryb uzyskiwania świadczeń…………………………………. s. 17

II. Społeczny odbiór reformy służby zdrowia w świetle badań opinii społecznej … s. 23
1. Korzystanie z opieki zdrowotnej……………………………… s. 23
2. Rezygnacja z opieki zdrowotnej i jej przyczyny………… s. 31
3. Stosunek do reformy służby zdrowia……………………….. s. 37

III. Próba oceny transformacji ochrony zdrowia……….. s. 50
1. Oczekiwania biorców i ich zaspokojenia………………….. s. 50
2. Progi i bariery związane z reformą służby zdrowia……. s. 54
3. Wygrywający i przegrywający w nowym systemie………. s. 67
4. Projekt naprawy………………………………………………. s. 76

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………….. s. 84
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………….. s. 86
SPIS TABEL………………………………………………………… s. 87
SPIS RYSUNKÓW………………………………………………….. s. 88

image_pdf