Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej

Praca magisterska napisana na Politechnice Łódzkiej w Katedrze Zarządzania Produkcją, Ocena 5

1. Wstęp 6
1.1 Uzasadnienie wyboru tematu pracy 6
1.2 Cel i zakres pracy 7
1.3 Przegląd literatury 8
CZĘŚĆ I. Zagadnienia teoretyczne 11
1. Wstęp 11
2. Wi-Fi 11
2.1 Geneza 11
2.2 Rodzaje standardów Wi-Fi 12
1.3 Topologie sieci 13
2.4 Użyteczność technologii 14
2.5 Zalety sieci bezprzewodowych 15
2.6 Zastosowania 17
2.7 Perspektywy 18
3. Bluetooth 18
3.1 Geneza 18
3.2 Schemat działania – komunikacja wewnątrz sieci 19
3.3 Zastosowanie 21
3.4 Perspektywy 22
4. GSM – telefonia komórkowa 23
4.1 Geneza 23
4.2 Budowa sieci 24
4.3 Działanie 26
4.3 Usługi telefonii komórkowej 27
4.4 Zastosowania 29
4.5 Perspektywy 30
5. GPS – Nawigacja satelitarna 31
5.1 Geneza 31
5.2 Budowa 31
5.3 Działanie systemu 33
5.4 Działanie systemu GPS w oparciu o działalność transportową 37
5.5 Budowa systemu zarządzania bazą transportową 37
5.6 Bilans zysków i kosztów 40
5.7 Perspektywy 41
6. WAP 41
6.1 Geneza 41
6.2 Budowa sieci 42
6.3 Zalety 43
6.4 Wady 45
6.5 Zastosowanie 45
6.6 Perspektywy 47
7. GPRS – pakietowa transmisja danych 48
7.1 Geneza 48
7.2 Zalety 49
7.4 Zastosowania 50
7.5 Perspektywy 52
8. RFID 53
8.1 Geneza 53
8.2 Budowa 53
8.3 Standardy RFID 56
8.4 Zastosowanie standardów 58
8.5 Zalety 59
8.6 Perspektywy 60
9. Notebook 61
9.1 Geneza 61
9.2 Budowa 62
9.3 Funkcje 63
9.4 Zastosowanie 65
9.5 Zalety 65
9.6 Perspektywy 66
10. Telefon komórkowy 67
10.1 Geneza 67
10.2 Budowa 67
10.3 Funkcje aparatów 69
10.4 Zastosowania 71
10.5 Perspektywy 73
11. Palmtop, PDA+net 74
11.1 Geneza 74
11.3 Budowa 76
11.4 Funkcje 77
11.5 Zastosowanie 79
11.6 Zalety 80
11.7 Perspektywy 81
12. Klawiatura i mysz bezprzewodowa 81
12.1 Geneza 81
11.2 Budowa 82
12.3 Funkcje 84
12.4 Zastosowanie 84
12.5 Zalety 85
12.6 Perspektywy 85
CZĘŚĆ II. Analiza badań 87
1. Wybrana metoda badawcza 87
2. Prezentacja branż 88
2.1 Wstęp 88
2.2 Prezentacja respondentów 89
3. Prezentacja uzyskanych danych – Firma 90
3.1 Wielkość przedsiębiorstw 90
3.2 Rynek 91
3.3 Czas działalności na rynku 93
4. Prezentacja uzyskanych danych – Produkt-Usługa, Dostawcy-Klienci 93
4.1 Utrzymanie kontaktu z dostawcami 93
4.2 Utrzymanie kontaktu z klientami 95
4.3 Rodzaje komunikacji w kontaktach z klientami 96
5. Prezentacja uzyskanych danych – technologie 98
5.1 Rodzaje wykorzystywanych technologii 98
5.2 Rodzaje wykorzystywanych urządzeń 101
5.3 Wykorzystywane technologie przez pracowników 102
5.4 Podział wykorzystywanych technologii i urządzeń ze względu na obszary działalności 109
6. Prezentacja uzyskanych danych – technologie – szczegóły 119
6.1 Wykorzystanie łączności bezprzewodowej – Wi-Fi 119
6.2 Wykorzystanie łączności Bluetooth w używanych urządzeniach 120
6.3 Ilość przesyłanych danych za pośrednictwem GPRS oraz WAP 121
6.4 Ilość przesyłanych danych za pośrednictwem GPRS oraz WAP 123
6. Korzyści i koszty 124
7.1 Powody wdrożenia wybranych technologii i urządzeń mobilnych 124
7.2 Zadowolenie użytkowników z wykorzystywanych rozwiązań 126
7.3 Rachunek finansowy 127
7.4. Sposoby zdobywania wiedzy z branży IT 129
7.5. Podział wydatków względem branż na technologie mobilne 130
7.6 Tendencja wydatków na technologie i urządzenia mobilne 134
Część III – Podsumowanie 136
3.1 Tezy podsumowujące 136
3.2 Wnioski dotyczące używanych technologii 137
3.3 Wnioski – urządzenia 139
3.4 Propozycje dalszych badań. 140
Literatura 143
Literatura anglojęzyczna 144
Czasopisma 144
Źródła internetowe 145
Spis rysunków 149
Spis tabel: 149
Spis wykresów: 149
Załączniki 150

image_pdf