Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi np. firmy Pro-Medica

102 strony, 49 pozycji w bibliografii

WSTĘP 5

1.        PODSTAWOWE TERMINY I POJĘCIA 6
1.1.     Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2.     Ewolucja koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3.     Modele zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.4.     Rola przywódcy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 20

2.        CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDMIOTU GOSPODARCZEGO 28
2.1.     Status organizacyjno – prawny „Pro – Medica” w Ełku Spółka z o.o. -organu założycielskiego dla Mazurskiego Centrum Zdrowia 28
2.2.      Przedmiot działalności „Pro – Medica” w Ełku Spółka z o.o. 33
2.3.      Struktura zatrudnienia „Pro – Medica” w Ełku Spółka z o.o. 36

3.        OCENA FUNKCJONUJĄCEGO SYSTEMU ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W „PRO-MEDICA” W EŁKU SP.Z O.O.. 40
3.1.     Proces zatrudniania pracowników 40
3.2.     System ocen pracowniczych 46
3.3.     System motywacyjny 53
3.4.     Planowanie ścieżek kariery 60
3.5.     Charakterystyka ról przywódczych 66

ZAKOŃCZENIE 73
ANEKS Z ZAŁĄCZNIKAMI 75
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 102
SPIS RYSUNKÓW 102
SPIS WYKRESÓW 102

image_pdf
Kategorie ZZL