Wszechstronne wartości gier i zabaw ruchowych

praca magisterska / Uniwersytet Rzeszowski / 75 stron

WSTĘP 4
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE NA TEMAT GIER I ZABAW RUCHOWYCH 6
1.1. ZNACZENIE ZABAW I GIER RUCHOWYCH 6
1.1.1. POLEPSZANIE STANU ZDROWIA 6
1.1.2. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 6
1.1.3. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE 8
1.2. KLASYFIKACJA ZABAW I GIER RUCHOWYCH 9
1.2.1. ZABAWY 9
1.2.2. GRY 12
2. WPŁYW GIER I ZABAW NA ROZWÓJ ONTOGENETYCZNY CZŁOWIEKA 14
2.1. ZABAWY I GRY DZIECI DO LAT TRZECH 14
2.1.1. OKRES NIEMOWLĘCY 15
2.1.2. OKRES PONIEMOWLĘCY 16
2.2. GRY I ZABAWY RUCHOWE A ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ PSYCHICZNY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 18
2.2.1. ZABAWY DZIECI 3 – 4 LETNICH 22
2.2.2. ZABAWY PIĘCIOLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW 26
2.2.3. GRY I ZABAWY W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM 28
2.3. GRY I ZABAWY RUCHOWE W WIEKU SZKOLNYM 30
2.3.1. GRY I ZABAWY W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM 32
2.3.2. ZABAWY I GRY DZIECI W WIEKU OD 11 DO 14 LAT 34
2.3.3. PROBLEM GIER I ZABAW W WIEKU OD 15 DO 18 LAT 35
2.4. GRY I ZABAWY WIEKU DOJRZAŁEGO 37
2.4.1. WIEK PRODUKCYJNY 38
2.4.2. WIEK POPRODUKCYJNY 39
3. OGÓLNOROZWOJOWE ZNACZENIE GIER I ZABAW TRADYCYJNYCH 41
3.1. ANALIZA KOMPONENTÓW TREŚCI TRADYCYJNYCH GIER I ZABAW RUCHOWYCH 41
3.2. FUNKCJE TRADYCYJNYCH ZABAW I GIER RUCHOWYCH 47
4. MIEJSCE GIER I ZABAW W REKREACJI 52
4.1. GRY I ZABAWY TERENOWE 52
4.2. GRY I ZABAWY NA POWIETRZU 58
4.2.1. GRY I ZABAWY LATEM 58
4.2.2. GRY I ZABAWY W ZIMIE 61
4.3. GRY I ZABAWY W RODZINIE 63
PODSUMOWANIE 69
LITERATURA 70

image_pdf