Wspomaganie rozwoju osobowości poprzez media

84 strony, 32 pozycje w bibliografii

WSTĘP    2

CZĘŚĆ TEORETYCZNA    7
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNY KONTEKST OSOBOWOŚCI    7
1.1. ROZWÓJ OSOBOWOŚCI – CZYNNIKI GENETYCZNE    8
1.2. OSOBOWOŚĆ A TEMPERAMENT    10
1.3. UDZIAŁ ŚRODOWISKA W ROZWOJU OSOBOWOŚCI    14
1.4. AKTYWNOŚĆ WŁASNA W ROZWOJU PIĘKNA OSOBOWOŚCI    18
1.5. CECHY JAKO SKŁADNIKI OSOBOWOŚCI    19
1.6. WPŁYW MEDIÓW NA WARTOŚĆ OSOBOWOŚCI    21

ROZDZIAŁ II. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z MEDIAMI    31
2.1. ROZWÓJ OSOBY W ŚWIECIE ZDETERMINOWANYM PRZEZ MEDIA    31
2.2. CECHY NADAWCY I ODBIORCY A EFEKTYWNOŚĆ PRZEKAZU MEDIALNEGO    34
2.3. CECHY NADAWCY A EFEKTYWNOŚĆ PRZEKAZU MEDIALNEGO    35
2.4. CECHY ODBIORCY A EFEKTYWNOŚĆ PRZEKAZU MEDIALNEGO    41
2.5. ROZWÓJ POSTAWY W KONTAKCIE Z MULTIMEDIAMI    44
2.6. KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI PRZEZ MEDIA    47

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA    49
ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH    49
3.1. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ    49
3.2. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE    50
3.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE    51
3.4. MIEJSCE I PRZEBIEG BADAŃ    55
3.5. WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ    55

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH    61
4.1. WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI POPRZEZ MEDIA    61
4.2. SIŁA WSPOMAGANIA OSOBOWOŚCI POPRZEZ MEDIA    65
4.3. WARTOŚCI OSOBY TWORZONE PRZEZ MEDIA    71
4.4. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA MEDIÓW W ROZWOJU OSOBOWOŚCI JEDNOSTKI    75

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI    79
BIBLIOGRAFIA    80
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW    82
SPIS TABEL    83

image_pdf