Wprowadzanie nowych produktów na podstawie firmy Unity Line

Praca licencjacka. Zachodniopomorska szkoła Biznesu. Obroniona na 5.

Wstęp 4
Rozdział pierwszy – Produkt jako element marketingu mix
1.1 Pojęcie produktu w marketingu 5
1.2 Rodzaje produktów i tworzenie product-mix 8
1.3 Klasyfikacja produktów w marketingu 9
1.4 Cykl życia produktu 12
1.5 Kształtowanie produktu- unikalna propozycja sprzedaży 17
1.6 Pozycjonowanie produktu na rynku 22
Rozdział drugi- Charakterystyka firmy
2.1 Charakterystyka firmy Unity Line 28
2.2 Historia firmy 29
2.3 Otoczenie firmy 30
2.4 Organizacja i zatrudnienie 31
2.5 Działalność firmy w konkurencyjnym środowisku 32
Rozdział trzeci- Wprowadzanie nowego produktu przez firmę
3.1 Wprowadzanie nowego produktu przez firmę Unity Line 36
3.2 New Millennium Weekend Shows jako nowy produkt firmy Unity Line 41
Zakończenie 47
Literatura 48
Spis tabel 49
Spis rysunków 57
Spis wykresów 57

image_pdf