Wpływ zarządzania jakością na zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach – analiza na wybranych przykładach

69 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Wpływ zarządzania jakością na logistykę 3
1.1. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 3
1.2. Zarządzanie logistyczne w odniesieniu do zarządzania jakością 13
1.3. Ocena wprowadzenia zarządzania jakością w logistyce 18
1.4. Wnioski 26

Rozdział II. Diagnoza stanu jakości wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwo Agros 29
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 29
2.1.1. Status formalno – prawny spółki 29
2.1.2. Cel działalności 31
2.1.3. Przedmiot działalności 32
2.1.4. Organizacja marketingu i sprzedaży 34
2.1.5. Oferta wyrobów spółki 38
2.2. Jakość w Agros Nova 44
2.2.1. Polityka jakości 44
2.2.2. Badanie stanu jakości 47
2.2.3. Jakość obsługi klienta 49
2.2.4. Podsumowanie 51

Rozdział III. Badania znaczenia zarządzania jakością w praktyce zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach 53

Zakończenie 65
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

image_pdf