Wpływ zabawy na rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

61 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1. Wiek przedszkolny w literaturze psychologicznej i pedagogicznej
2. Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
2.1. Zadatki organiczne (wyposażenie biologiczne),
2.2. Własna aktywność dziecka
2.3. Środowisko
2.4.Wychowanie, nauczanie i zabawa
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
3.1. Somatyczny
3.2. Motoryczny
3.3. Poznawczy
4. Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozdział II.
Metodologia badania
1. Przedmiot badań
2. Cel i problemy badawcze
3. Metody i techniki badawcze
4. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział III.
Wpływ zabawy na rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
1. Prezentacja wyników ankiety
1.1. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
1.2. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wychowawców
2. Zabawa a rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
3. Wnioski

Zakończenie
Ankieta (przeprowadzona wśród rodziców i wychowawców dzieci)
Bibliografia
Spis tabel i rysunków