Wpływ telewizji na dzieci i młodzież

Praca licencjacka.
Uczelnia Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Karola Augusta Hlonda w Mysłowicach

WSTĘP

I.ODDZIAŁYWANIE TELEWIZJI NA DZIECI I MŁODZIEŻ
I.1 Wpływ telewizji na rozwój dziecka
I.2 Czynniki wzmacniające negatywny wpływ telewizji na dziecko
I.3 Wpływ programów edukacyjnych i prospołecznych

II.PRZEMOC W PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH ZAGROŻENIEM DLA MŁODEGO POKOLENIA
II.1 Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na agresywność dzieci i młodzieży
II.2 Świat prezentowany w filmach animowanych

III. REKLAMY TELEWIZYJNE
III.1 Wpływ reklam telewizyjnych na dzieci i młodzież

IV.METODYKA BADAŃ WŁASNYCH
IV.1 Przedmiot i cel badania
IV.2 Problemy badawcze i hipotezy
IV.3 Techniki i narzędzia badawcze, oraz charakterystyka badanych
IV.4 Analiza wyników
IV.5 Podsumowanie

Bibliografia
Wykaz tabel

image_pdf