Wpływ rozwoju gospodarczego na rynek nieruchomości

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Ma 70 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna
1.1. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym
1.2. Cechy fizyczne
1.3. Cechy ekonomiczne
1.4. Cechy funkcjonalne nieruchomości
1.5. Cechy instytucjonalne – prawne

Rozdział 2. Rynek nieruchomości i podmioty działające na nim
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości
2.2. Popyt i podaż
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości

Rozdział 3. Rynek nieruchomości w dobie transformacji
3.1. Rola nieruchomości w procesie reform
3.2. Rynek nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych

Rozdział 4. Funkcjonowanie rynku nieruchomości a wahania koniunkturalne
4.1. Wpływ fluktuacji gospodarczych na rynek nieruchomości
4.2. Fazy cyklu koniunkturalnego a rynek nieruchomości
4.3. Czynniki oddziałujące na wahania cykliczne na rynku nieruchomości
4.4. Pierwszy polski cykl koniunkturalny omówiony na przykładzie warszawskiego budownictwa biurowego

Rozdział 5. Warszawski rynek nieruchomości komercyjnych
5.1. Rynek powierzchni biurowych
5.2. Rynek powierzchni magazynowych

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf