Wpływ redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w wybranym supermarkecie

Praca magisterska
Wyższa Szkoła Bankowa

Wstęp

Rozdział 1. Przyczyny i konsekwencje zwolnień pracowników
1.1.Przyczyny ruchu zatrudnienia w firmie
1.1.1. Podstawy prawne rozwiązania stosunku pracy
1.1.2. Outsourcing jako narzędzie redukcji zatrudnienia
1.1.3 .Outplacement jako nowe podejście do problemu zwolnień
1.2 Przyczyny zwalniania pracowników z przedsiębiorstwa
1.2.1. Odejście z inicjatywy pracodawcy
1.2.2. Odejście z inicjatywy pracownika
1.2.3. Alternatywne formy zwolnień pracowników

Rozdział 2. Procesy zwolnień w przedsiębiorstwie
2.1. Kryteria wyboru osób przeznaczonych do zwolnienia w procesie redukcji
zatrudnienia.
2.1.1. Efektywność pracy
2.1.2. Staż pracy
2.1.3. Sytuacja życiowa (społeczna) pracownika
2.2. Rola informacji w procesie redukcji zatrudnienia
2.3. Utrata pracy jako problem psychologiczny
2.4. Redukcja zatrudnienia a dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa
2.4.1. Wpływ redukcji zatrudnienia na wizerunek przedsiębiorstwa
2.4.2.Wizerunek firmy w oczach byłych pracowników
2.4.3. Negatywne skutki redukcji zatrudnienia
2.4.4. Sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom redukcji zatrudnienia

Rozdział 3. Badanie wpływu redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w
wybranym markecie
3.1. Charakterystyka metody badań
3.1.1. Obserwacja
3.1.2. Wywiad
3.2. Charakterystyka badanej populacji
3.2.1. Charakterystyka badanego marketu i osób w nim pracujących
3.3. Analiza wyników badań empirycznych

Zakończenie
Wykaz cytowanej literatury

image_pdf