Wpływ ceł na kształtowanie budżetu państwa

Praca magisterska broniona w 2004 r. na Akademii Obrony Narodowej

1. IDENTYFIKACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA OD STRONY CEŁ

1.1. Pojęcie budżetu państwa, jego struktura i charakter
1.1.1. Definicja budżetu państwa i jego struktura
1.1.2. Cechy, funkcje budżetu państwa i zasady jego kształtowania
1.1.3. Pojęcie, rodzaje i charakter dochodów budżetowych
1.2. Cła jako element kształtowania wpływów budżetowych
1.2.1. Pojęcie cła i jego funkcje
1.2.2. Stawki celne i zasady ich stosowania
1.3. Cła a dochody budżetu państwa

2. ANALIZA WPŁYWÓW Z CŁA OD TOWARÓW IMPORTOWANYCH
W LATACH 1991 – 2003

2.1. Analiza poboru ceł w skali całego kraju
2.2. Analiza poboru należności celnych z podziałem na poszczególne
urzędy celne
2.3. Ocena dochodów budżetowych z punktu widzenia wpływów z cła

3. PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z CŁA W PRZYSZŁOŚCI

3.1. Kształtowanie polskiej polityki celnej w okresie integracji z UE
– rys historyczny
3.2. Zmiany w przepisach celnych z dniem wejścia Polski do UE
3.3. Wpływy z ceł jako strumień zasilania budżetu UE

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ SCHEMATÓW, TABEL I WYKRESÓW

image_pdf