Województwo jako organ samorządu terytorialnego

55 stron, 63 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

ROZDZIAŁ I. Pozycja prawna samorządu terytorialnego    4
1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego    4
2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego.    9

ROZDZIAŁ II. Zarządzanie strategiczne i strategia rozwoju jako zadanie administracji rządowej    13
1. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju    13
2. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego    19
3. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności    31

ROZDZIAŁ III. Województwo jako organ samorządu terytorialnego oraz podstawowe zasady konstruowania własnej strategii rozwoju    37
1. Istota i pojęcie województwa    37
2. Organy samorządu województwa    41
3. Strategia rozwoju.    45

Zakończenie    49
Bibliografia    50
Spis tabel    55
Spis rysunków    55

image_pdf