Wizerunek miasta w twórczości malarzy impresjonizmu francuskiego

Praca magisterska / UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU / INSTYTUT PEDAGOGICZNO – ARTYSTYCZNY W KALISZU

Temat:Wizerunek miasta w twórczości malarzy impresjonizmu francuskiego a wizerunek miasta w twórczości polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I 6
Obraz życia społecznego i miejskiego we Francji drugiej połowy XIX wieku
ROZDZIAŁ II12
Historia malarstwa impresjonistycznego we Francji
ROZDZIAŁ III 20
Wizerunek miasta w twórczości francuskich malarzy impresjonistów
ROZDZIAŁ IV 34
Uwarunkowania życia społecznego i miejskiego w Polsce drugiej połowy XIX wieku
ROZDZIAŁ V 40
Polskie malarstwo XIX wieku podejmujące tematykę obrazu życia codziennego swoich czasów
ROZDZIAŁ VI 50
Wizerunek społecznego życia miejskiego w twórczości wybranych polskich malarzy II połowy XIX wieku
ROZDZIAŁ VII 67
Próba porównania wizerunku miasta w twórczości francuskich impresjonistów i w twórczości polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku
ROZDZIAŁ VIII 75
Propozycja zajęć dydaktycznych dla ukazania uczniom bogactwa uwarunkowań i zjawisk tego samego okresu w dwóch różnych krajach
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82SPIS ILUSTRACJI 84
ILUSTRACJE 85

image_pdf