”WI..OL”-analiza marketingowa firmy produkcyjnej z branży cukierniczej Data: 07-02-2003 o godz. 12:20:20

Praca licencjacka licząca 51 stron, opatrzona 35 przypisami, zawiera rysunki, schematy i opracowania własne. Nie była broniona.

”WI..OL”-analiza marketingowa polskiej firmy produkcyjnej z branży cukierniczej

WSTĘP
Rozdział 1
MARKETING-MIX
1.1. Istota i znacznie marketingu
1.2. Koncepcja marketing-mix
1.2.1. Produkt
1.2.2.Cena
1.2.4.Promocja
1.2.3. Dystrybucja
Rozdział 2
ZAKŁAD PRODUKCJI CZEKOLADY I ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH „WI..OL”
2.1. Historia powstania firmy
2.2 Problemy firmy.
Przeszkody dalszego rozwoju firmy i ich źródła
2.2.1. Otoczenie podatkowo-prawne firmy
2.2.2. Społeczne oblicze organizacji
Rozdział 3
ANALIZA MARKETINGOWA FIRMY „WI..OL”
3.1.Analiza sytuacji wewnętrznej
3.1.1. Analiza przekrojów marketing-mix
3.1.1.1. Produkt
3.1.1.2. Cena
3.1.1.3. Promocja
3.1.1.4 Dystrybucja
3.1.2. Analiza silnych i słabych stron
3.2. Analiza sytuacji zewnętrznej
3.2.1. Analiza klientów, konkurencji i otoczenia
3.2.1.1. Klienci
3.2.1.2. Konkurencja
3.2.1.3. Dostawcy
3.2.1.4. Otoczenie
3.2.1.5. Substytuty i nowe produkty
3.2.2 Szanse i zagrożenia
3.3. Cele marketingowe. Elementy strategii marketingowej
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf