Wdrażanie strategicznej karty wyników

72 strony, 36 pozycji w bibliografii

Wstęp

1. WDRAŻANIE STRATEGII
1.1. Procesy wdrożeniowe.
1.2. Bariery.
1.3. Wyjaśnienie strategii.
1.4. Planowanie i wyznaczanie celów.
1.5. Monitorowanie strategii.
1.6. Strategiczna Karta Wyników – wdrażanie systemu zarządzania.
1.7. Podsumowanie.20

2. STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW – NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
2.1. Proces zarządzania strategicznego – wizja, misja i strategia.
2.2. Podstawowe rodzaje strategii przedsiębiorstw.
2.3. Strategiczna Karta Wyników – koncepcja.
2.4. Powiązanie mierników ze strategią firmy.
2.5. Podsumowanie.

3. WYBRANE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ. WDRAŻANIE KARTY WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU WIELOBRANŻOWEGO „KARMELEK” W EŁKU
3.1. Analiza SWOT/TOWS.
3.2. Portfel strategiczny – analiza.
3.3. Cel i liderzy wdrożenia Strategicznej Karty Wyników.
3.4. Proces wdrażania.
3.5. Podsumowanie.

      ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

image_pdf