Wartościowanie pracy

86 stron, 38 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I.  System wynagradzania – istota i funkcje    3
1.1. Motywacyjna rola wynagrodzeń    3
1.1.1 Motywacja jako funkcja zarządzania    3
1.1.2 Model systemu motywacyjnego    7
1.1.3 Płacowe i pozapłacowe systemy motywacji    11
1.2. Charakterystyka systemu wynagrodzeń    14
1.2.1. Istota i funkcje systemu wynagrodzeń    15
1.2.2. Formy i składniki wynagrodzeń    16
1.2.3. Podstawy prawne kształtowania systemu wynagrodzeń    20
1.3. Zakładowy system wynagrodzeń    23

Rozdział II. Istota wartościowania pracy    27
2.1. Pojęcie, charakterystyka i cele wartościowania pracy    27
2.2. Rodzaje i charakterystyka metod wartościowania pracy    31
2.3. Procedura wartościowania pracy fizycznej i umysłowej    35
2.4. Związek pomiędzy stopniem trudności pracy a wynagrodzeniem    42
2.5. Przechodzenie z wyników wartościowania pracy na stawki płacowe    46

Rozdział III. Charakterystyka firmy    50
3.1. Historia firmy    50
3.2. Struktura organizacyjna    54
3.3. Sytuacja ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa    60
3.4. Charakterystyka systemu motywacyjnego w firmie XYZ    66

Rozdział IV  Wartościowanie pracy wybranych stanowisk na przykładzie firmy Tekturex    70
4.1. Aktualne systemy kwalifikowania pracy    70
4.2. Adaptacja metody wartościowania pracy do wymogów firmy XYZ    74
4.2.1.Wycena punktowa i klasyfikacja wybranych stanowisk pracy    74
4.3. Budowa taryfikatora zaszeregowań    77
4.4. Opracowanie siatki i tabeli płac w oparciu o wyniki wartościowania pracy    79

Zakończenie    83
Bibliografia    84
Spis tabel    86

image_pdf