Warszawski rynek usług hotelarskich

86 stron, 45 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.
Ogólny rys historyczny światowego i krajowego hotelarstwa. 4
I.1. Narodziny usług gospodnich i hotelarskich na świecie 4
I.2. Formowanie się bazy noclegowej w Polsce – gospody i zajazdy 11
I.3. Marywil jako pierwszy warszawski hotel 21
I.4. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich 26

Rozdział II.
Prezentacja usług hotelarskich w Warszawie na przykładzie Hotelu Bristol, Hotelu Polonia i Hotelu Europejskiego 32
II.1. Istota hotelarstwa 32
II.2. Hotel Bristol 36
II.4. Hotel Polonia 44
II.4. Hotel Europejski 58

Rozdział III.
Regulacje prawne w hotelarstwie i dostosowanie ich do potrzeb UE 62
III.1. Standardy prawne świadczenia usług hotelarskich w Polsce 62
III.2. Zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001 w hotelarstwie 68
III.3. Struktura zarządzania 74

Zakończenie 80

Bibliografia 82

Spis tabel 85

Spis rysunków 86

image_pdf