Uwarunkowania rozwoju rynku usług pośrednictwa nieruchomościami

praca podyplomowa na 32 strony; 17 pozycji w bibliografii

Uwarunkowania rozwoju rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp 2

Rozdział I.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 4
1.1. Sytuacja prawna pośrednika 4
1.2. Działalność pośredników i standardy zawodowe 5
1.3. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna pośrednika 9

Rozdział II.
Transakcje kupna – sprzedaży na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego 16

Rozdział III.
Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego 23
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości 23
3.2. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku 25

Zakończenie 29
Bibliografia 31
Spis tabel i rysunków 32

image_pdf