Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce

Praca licencjacka, stron 70, rok 2002. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Spis treści

Wstęp 3

Rozdział 1. Bankowość na przestrzeni dziejów 5
1.1. Podstawowe definicje związane z bankowością 5
1.1.1. Pojęcie banku 5
1.1.2. Cechy usług bankowych 7
1.2. Tworzenie i organizacja banków 9
1.3. Produkty kredytowe 13
1.4. Gwarancje bankowe 16
1.5. Tajemnica bankowa 18
1.6. Misja banku 20
1.7. Zarys historii polskiego systemu bankowego 22
1.7.1. Okres zaborów 22
1.7.2. II Rzeczypospolita w bankowości 23
1.7.3. Okres powojenny 23

Rozdział 2. Bankowość internetowa 26
2.1. Możliwości bankowości internetowej 26
2.2. Bezpieczeństwo transakcji 31
2.3. Produkty bankowości internetowej 35
2.3.1. Dostęp przez telefon komórkowy 36
2.3.2. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej 37
2.3.3. E-cash – pieniądz elektroniczny 38
2.3.4. Doradztwo online 45
2.4. Przyszłość bankowości internetowej 47

Rozdział 3. Funkcjonowanie banku internetowego na przykładzie mBanku 50

Podsumowanie 62
Bibliografia 68
Spis tabel 71
Spis rysunków 71

image_pdf