Uszlachetnianie druków, lakierowanie i foliowanie

praca dyplomowa, Technikum poligraficzne w Pile 2003 r

Spis treści

1. WSTĘP ………………………………………………………………………………2
2. FOLIOWANIE ……………………………………………………………………..3
3. MATERIAŁY DO LAMINOWANIA …………………………………………3
3.1. Papiery i tektura …………………………………………………………………………….3
3.2. Folie ……………………………………………………………………………………………10
4. PODZIAŁ FOLII DO LAMINOWANIA ……………………………………11
4.1. Folie politylenowe ………………………………………………………………………….11
4.2. Folie polipropylenowe …………………………………………………………………….11
4.3. Folie polichlorowinylowe …………………………………………………………………12
4.4. Folie poliestrowe ……………………………………………………………………………13
4.5. Folie poliamidowe ………………………………………………………………………….14
4.6. Folie celulozowe ……………………………………………………………………………14
4.7. Folie aluminiowe ……………………………………………………………………………14
5. METODY LAMINOWANIA ……………………………………………………15
5.1. Laminowanie na mokro …………………………………………………………………..15
5.2. Laminowanie „na sucho” …………………………………………………………………15
5.3. Laminowanie „na sucho” roztworami klejów w rozpuszczalnikach organicznych …………………………………………………………………………………16
5.4. Laminowanie za pomocą mas topliwych ……………………………………………17
5.5. Laminowanie za pomocą politylenu wytłaczane z ekstrudera ……………….18
5.6. Metoda laminowania termicznego …………………………………………………….18
6. ZASTOSOWANIE PAPIERÓW LAMINOWANYCH Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ I FOLIAMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH ………….19
7. PROBLEMY PRZY LAMINOWANIU ………………………………………20
8. LAKIEROWANIE …………………………………………………………………22
9. RODZAJE LAKIERÓW ………………………………………………………..22
9.1. Lakiery olejowe ……………………………………………………………………………..22
9.2. Lakiery rozpuszczalnikowe ……………………………………………………………..23
9.3. Lakiery dyspersyjne ……………………………………………………………………….23
9.4. Lakiery chemoutwardzalne ……………………………………………………………..25
9.5. Lakiery utwardzalne promieniami VU ……………………………………………….26
10. SKŁAD LAKIERÓW ………………………………………………………..27
10.1. Żywice błonotwórcze ……………………………………………………………..27
10.2. Żywice niebłonotwórcze …………………………………………………………28
10.3. Plastyfikaty …………………………………………………………………………..29
10.4. Rozpuszczalniki organiczne ……………………………………………………29
11. ŚRODKI POMOCNICZE LAKIERÓW ………………………………..31
12. METODA LAKIEROWANIA PAPIERU ………………………………33
13. ZASTOSOWANIE POWŁOK LAKIEROWANYCH ………………34
14. PROBLEMY PRZY LAKIEROWANIU ………………………………..35
15. ZAKOŃCZENIE ………………………………………………………………36
16. SPIS RYSUNKÓW …………………………………………………………..38
17. LITERATURA …………………………………………………………………38

image_pdf