Usługi bankowości elektronicznej na przykładzie WBK

100 stron, 65 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I – USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ    5
1.1. Bankowość elektroniczna – definicje, pojęcia    5
1.2. Ewolucja bankowości elektronicznej    14
1.3. Rynek bankowości elektronicznej w Polsce    30

ROZDZIAŁ II – CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU ZACHODNIM WBK S.A I JEGO GŁÓWNYCH KONKURENTÓW    43
2.1. Bank Zachodni WBK – historia    43
2.2. Usługi bankowości elektronicznej w WBK Banku Zachodniego S. A.    52
2.3. Pozycja rynkowa WBK Banku Zachodniego S. A. na tle konkurencji    67

ROZDZIAŁ III – PERSPEKTYWY ROZWOJU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ    77
3.1. Bankowość elektroniczna a wejście Polski do Unii Europejskiej    77
3.2. Rekomendacje rozwoju usług bankowości elektronicznej    81
3.3. Korzyści dla banku z wykorzystania w działalności usług bankowości elektronicznej    87

ZAKOŃCZENIE    92
BIBLIOGRAFIA    94
SPIS TABEL    98
SPIS RYSUNKÓW    99
SPIS WYKRESÓW    100

image_pdf