Umowa sponsoringu

magisterska, jeszcze nie broniona – pisana sierpień

WSTĘP 3

I. ROZDZIAŁ
UMOWA SPONSORINGU W DOKTRYNIE I PRZEPISACH 6
1. ASPEKTY ETYMOLOGICZNE 6
2. ASPEKTY HISTORYCZNE 7
3. PRÓBA DEFINICJI 10
a) sponsorowanie w świetle wybranych regulacji prawnych 10
b) definicje sponsoringu 12

II. ROZDZIAŁ
TREŚĆ I FORMA UMOWY SPONSORINGU 15

III. ROZDZIAŁ
PODMIOTY STOSUNKU SPONSORINGU 25
1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 27

IV. ROZDZIAŁ
CHARAKTER PRAWNY UMOWY SPONSORINGU 32

V. ROZDZIAŁ
RODZAJE I POSTACIE SPONSORINGU 41

VI. ROZDZIAŁ
SPONSORING A INNE POKREWNE INSTYTUCJE PRAWNE 47
1. SPONSORING A MECENAT 47
2. SPONSORING A DAROWIZNA 48
3. SPONSORING A UDZIELANIE DOTACJI, SUBWENCJI I SUBSYDIÓW 49
4. SPONSORING A LICENCJA 50
5. SPONSORING A FRANCHISING 51

VII. ROZDZIAŁ
OPODATKOWANIE SPONSORINGU 53

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf