Układy hamulcowe i mierniki hamowności pojazdów szynowych

Praca Magisterska

1.Wstęp. str.3
2. Rola i funkcja hamulców w pojazdach szynowych. str.6
3.Wymagania stawiane hamulcom pojazdów szynowych przeznaczonych
do ruchu międzynarodowego. str.7
3.1. Wymagania ruchowe dla wagonów osobowych i towarowych
(skuteczność hamulca). str.7
3.2. Wyposażenie hamulcowe dla wagonów osobowych. str.8
3.3. Wyposażenie hamulca wagonów towarowych. str.10
4.Normy i przepisy międzynarodowe i krajowe w zakresie techniki
hamulcowej. str.12
4.1. Wymagania techniczne. str.12
4.2. Wymagania eksploatacyjne. str.16
5. Rodzaje i podział hamulców stosowanych w pojazdach szynowych str.20
6. Hamulce cierne. str.22
6.1. Hamulce klockowe. str.22
6.2. Hamulce tarczowe. str.29
6.3. Hamulce szynowe. str.32
7. Hamulce elektryczne. str.34
7.1. Hamulce elektrodynamiczne oporowe i z odzyskiem energii. str.36
7.2. Hamulce wiroprądowe. str.40
8. Hamulce hydrauliczne. str.41
9. Sterowanie hamulcami pojazdów szynowych. str.41
9.1. Sterowanie pneumatyczne. str.41
9.2. Sterowanie elektropneumatyczne. str.45
10.Typy hamulców pneumatycznych dopuszczonych do ruchu międzynarodowego. str.46
11.Urządzenia przeciw poślizgowe. str.47
12. Mierniki hamowności. str.57
12.1. Masa hamowania. str.57
12.2. Odsetki hamowania. str.59
13. Zakończenie. str.68
14.Literatura. str.69

image_pdf