Turystyka motorowa w Polsce – na przykładzie badań własnych

praca licencjacka

Wstęp

Rozdział I. Problematyka w świetle literatury
1.1. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w pracy
1.2. Turystyka motorowa w Polsce
1.3. Organizacje i stowarzyszenia propagujące turystykę motorową w Polsce
1.4. Formy działalności turystycznej w zakresie turystyki motorowej (wycieczki, rajdy)

Rozdział II. Charakterystyka turystyki motorowej na przykładzie działalności klubów miłośników Volkswagena „Garbusa”
2.1. Historia VW „Garbusa”
2.2. Zloty VW „Garbusa” w Polsce

Rozdział III. Metodologiczne założenia badań
2.1. Cel badań
2.2. Hipoteza
2.3. Metoda i techniki badawcze

Rozdział IV. Analiza materiału badawczego

Rozdział V. Perspektywy rozwoju turystyki motorowej na przykładzie działalności klubów miłośników Volkswagena „Garbusa”

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis zdjęć

image_pdf