Sztuka podejmowania decyzji menedżerskich

135 stron, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Menedżer jego rola w organizacji    5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje    5
1.2. Rodzaje menedżerów a szczeble zarządzania    12
1.3. Umiejętności menedżera    17
1.4. Skuteczność działania menedżera    24

Rozdział 2. Warunki sprawnego i racjonalnego zarządzania    36
2.1. Sprawowanie władzy w organizacji    36
2.2. Kreatywne kierowanie    42
2.3. Wymagania stawiane menedżerom w organizacjach przyszłości    44
2.4. Etyka i etykieta menedżerów    51

Rozdział 3. Proces podejmowanie decyzji w zarządzaniu    60
3.1. Teorie decyzji i procedury decydowania    60
3.2. Systemy wspomagania decyzji    68
3.3. Trudności w procedurze decydowania    75
3.4. Decydowanie jako proces rozwiązywania problemów    79

Rozdział 4. Sztuka podejmowania decyzji przez współczesnych menedżerów – badania własne    91
4.1. Opis metody badawczej    91
4.2. Hipotezy badawcze    96
4.3. Charakterystyka próby badawczej    98
4.4. Analiza wyników badań    101

Zakończenie    125
Bibliografia    128
Spis tabel    131
Spis rysunków    132
Aneks – Ankieta    133

image_pdf
Kategorie ZZL