Szkolenie personelu jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi

119 stron, 36 pozycji w bibliografii

WSTĘP. 3

1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PERSONELU A KWESTIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. 5
1.1. MIEJSCE POLITYKI PERSONALNEJ W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ. 5
1.2. ROLA SZKOLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. 9
1.3. PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU PERSONELU. 15
1.4. SZKOLENIA PRACOWNICZE JAKO ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO ORAZ KULTURY ORGANIZACJI. 27

2. ETAPY PROCESU SZKOLENIA 30
2.1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH. 35
2.1.1. Czynniki wpływające na efektywność organizacji. 38
2.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy. 39
2.1.3. Identyfikacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych. 39
2.1.4. Integracja trzech poziomów analizy. 40
2.2. RODZAJE SZKOLEŃ. 40
2.3. METODY SZKOLENIOWE. 44
2.3.1. Metody szkoleniowe z oderwaniem od pracy. 44
2.3.2. Metody szkoleniowe bez oderwania od pracy. 60
2.4. OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W WYNIKU SZKOLENIA. 67
2.4.1. Narzędzia służące sprawdzaniu stopnia przyswojenia nowych wiadomości. 68
2.4.2. Sprawdzanie postępów w zdobywaniu nowych umiejętności. 71
2.4.3. Sprawdzanie stopnia zmiany postaw i zachowań. 74
2.4.4. Zmiana efektywności organizacji. 77
2.4.5. Ocena rentowności szkoleń. 83

3. ANALIZA POLITYKI SZKOLENIOWEJ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 91
3.1. RODZAJE I SPECYFIKA SZKOLEŃ UBEZPIECZENIOWYCH. 91
3.2. HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 94
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA W AMPLICO LIFE S.A. 96
3.3.1. Procedury realizacji szkoleń wewnętrznych w Amplico Life S.A. 97
3.3.2. Rodzaje szkoleń w Amplico Life S.A. 97
3.3.3. Realizacja zadań szkoleniowych w Amplico Life S.A. 101
3.4. PODSUMOWANIE. 104

ZAKOŃCZENIE. 107
BIBLIOGRAFIA. 110
SPIS TABEL I SCHEMATÓW. 113
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. 114

image_pdf
Kategorie ZZL