Szkolenie jako element doskonalenia potencjału ludzkiego na przykładzie ZUS

Licencjacka/ Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wstęp 4
Rozdział I. DOSKONALENIE POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO ORGANIZACJI
1.1 Pojęcie potencjału ludzkiego 6
1.2 Rozwój i doskonalenie zasobów ludzkich 13

Rozdział II. ISTOTA PROCESU SZKOLENIA
2.1 Pojęcie szkolenie oraz jego cele i funkcje 19
2.2 Elementy procesu szkolenia 23

Rozdział III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP.
3.1 Struktura organizacyjna oraz zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp 55
3.2 Zasoby osobowe i rzeczowe badanej organizacji 61
3.3 Efektywność działań ZUS O/Gorzów 66

Rozdział IV. SZKOLENIA JAKO PODSTAWA DOSKONALENIA POTENCJAŁU LUDZKIEGO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W GORZOWIE WLKP.
4.1 Zakres i metody szkoleń w ZUS Gorzów Wlkp 67
4.2 Kadra szkoleniowa oraz potencjał szkoleniowy w badanej firmie 75
4.3 Polityka szkoleniowa w ZUS O/Gorzów 77

Zakończenie 81
Spis tabel 83
Spis rysunków 84
Wykaz literatury wykorzystanej w pracy 85
Akty normatywne

image_pdf
Kategorie ZZL