Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi

97 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Znaczenie rozwoju intelektualnego i zawodowego pracowników przedsiębiorstwa 4
1. Teoria zasobów ludzkich 4
2. Kompetencje i ich znaczenie 9
3. Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesie szkolenia i rozwoju 19

Rozdział II. Ogólne zagadnienia z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników 24
1. Szkolenie i rozwój – zagadnienia definicyjne 24
2. Elementy procesu szkoleniowego 26
2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych 26
2.2. Metody i techniki szkolenia 29
2.3. Realizacja szkolenia 36
2.4. Style uczenia 37
3. Ocena efektywności szkolenia i błędy popełniane przy szkoleniu 39
4. Korzyści wynikające ze szkolenia pracowników – motywacyjny aspekt szkoleń 41
5. Szkolenie jako etap w rozwoju pracownika 43

Rozdział III. Organizacja i funkcjonowanie firmy farmaceutycznej 45
1. Otoczenie społeczno-ekonomiczne firmy 45
2. Struktura organizacyjna 53
3. Charakterystyka zasobów ludzkich 58
4. Aktywność pracowników w szkoleniach 63

Rozdział IV. Strategia przedsiębiorstwa w dziedzinie szkolenia i rozwoju 71
1. Organizacja procesu szkolenia 71
2. Aspekty polityki szkoleniowej 78

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis rysunków 96
Spis tabel 97

image_pdf
Kategorie ZZL