Szkolenia – element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie IBL

Praca licencjacka, obrona 2002 r. Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I
SZKOLENIA – IDENTYFIKACJA POTRZEB, PLANOWANIE I
OCENA 9
1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi 9
2. Podstawy prawne podnoszenia kwalifikacji pracowników 14
3. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych 16
3.1. Osoba odpowiedzialna za rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych 16
3.2. Metody przeprowadzania rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych 22
4. Przygotowanie i plan szkolenia 26
4.1. Projektowanie szkolenia 26
4.2. Szkolenie w miejscu pracy 30
4.3. Szkolenie poza miejscem pracy 32
4.4. Metody i techniki szkoleń 34
5. Ocena i kontrola programów szkoleniowych 39
5.1. Cele oceny efektywności szkoleń 39
5.1. Formy oceny przed lub na początku szkolenia 40
5.2. Ocena w trakcie szkolenia 42
5.3. Ocena pod koniec i po programie szkoleniowym 43
6. Błędne podejście firmy do szkoleń 45

ROZDZIAŁ II
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA – CHARAKTERYSTYKA 47
1. Historia 47
2. Zadania 48
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 51

ROZDZIAŁ III
SZKOLENIA W INSTYTUCIE BADAWCZYM LEŚNICTWA 54
1. Podnoszenie wiedzy pracowników Instytutu 54
1.1. Kadra naukowa 54
1.1.1. Drogi osiągania stopni naukowych 54
1.1.2. Staże naukowe 56
1.1.3. Seminaria i konferencje naukowe 57
1.2. Kadra administracyjna i techniczna 59
1.3. Szkolenia ogólnoinstytutowe 60
2. Udział pracowników Instytutu w podnoszeniu wiedzy otoczenia 60
2.1 Dydaktyka 60
2.2. Kursy i szkolenia 60
2.3. Upowszechnianie wyników badań 63

PODSUMOWANIE 68

BIBLIOGRAFIA 73

image_pdf
Kategorie ZZL