Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholicznej i jej wpływ na dorosłe życie

Liczba stron: 45, ocena: 4,5; napisana: 2009 r., liczba przypisów: 98, liczba pozycji w bibliografii: 53

Wstęp

Rozdział I: Alkoholizm jako czynnik dezintegrujący życie rodzinne
1. Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę
2. Specyfika i funkcjonowanie rodziny alkoholowej
3. Rodzina alkoholowa jako środowisko wychowawcze

Rozdział II: Dziecko w rodzinie alkoholowej
1. Wpływ uzależnienia rodziców na rozwój dziecka
2. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie nadużywającej alkoholu
3. Wpływ alkoholizmu rodziców na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
4. Zjawisko „dziedzictwa alkoholowego”

Rozdział III: Wpływ uzależnienia rodziców na dorosłe życie dziecka
1. Charakterystyka cech dorosłych dzieci alkoholików (Syndrom DDA)
2. Zespół stresu pourazowego u dorosłych dzieci alkoholików (PTSD)
Rozdział IV: Leczenie dziecka z rodziny alkoholicznej
1. Leczenie i profilaktyka dziecka w wieku szkolnym
2. Leczenie dorosłego dziecka alkoholików

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf